Om Lier Tk

Lier Tennisklubb ble etablert i 1976 har sin beliggenhet på Stoppen idrettspark, hvor klubben har 4 grusbaner av høy kvalitet.

Vi har som mål å ha et lavterskel tilbud til våre medlemmer med svært gunstige priser for medlemskap, samt tilby kursprogram til våre medlemmer. I tillegg har klubben et svært tett samarbeide med skolene i nærområde som benytter anlegget jevnlig.

Det har blitt gjennomført betydelig investeringer i anlegget i de siste årene med oppgradering av banestandard og klubbhus.  

Klubben har solid økonomi og en meget positiv medlemsutvikling med ca. 350 medlemmer i aller alderskategorier. Lier TK er således blant de større tennisklubbene i tennisregionen.

Interessen for turneringsspill fra flere av våre medlemmer har vært etterspurt og i 2022 sesongen har klubben to påmelde herrelag i divisjonstennis, samt aktive juniorer som deltar i en rekke ulike turninger.

Klubben har for tiden også  en pågående prosess med prosjektering av innendørshall for tennis -og padel , slik at vi kan tilby våre medlemmer et helårstilbud i nær fremtid. Ytterligere informasjon om dette vil bli publisert på våre www.liertk.no

Med ønske om en god tennis sesong!