Styret i Lier Tennisklubb

Jørn Kristiansen

Formann
Jorn.Kristiansen@bilia.no

 • Roller
  • Ansvarlig for et velfungerende styre og at klubben drives forsvarlig
  • Sørge for avholdelse og dagsorden for styremøter
  • Innkalling og ledelse generalforsamlinger
  • Oppdatering av klubbens status , samt årsrapport til medlemmer
  • Ansvarlig for klubbens vedtekter.
  • Godkjennelse av fakturaer før betaling.
  • Ansvarlig for klubbens regnskap og rapportering til i Altinn/Br.reg.
  • Innrapportering av antall medlemmer til NTF, samt til regionale instanser.
  • Lese alle mailer til Styret/ delegere mailer til rette vedkommende.
  • Representeres klubben i ulike fora.

Bengt Brattegaard

Driftsansvarlig
bengtbrattegaard@gmail.com

 • Roller
  • Klargjøring og vedlikehold av baner.
  • Organiserer dugnader med oppgavelister av gjøremål.
  • Klargjøring og vedlikehold av uteområder, samt klubbhus.
  • Innkjøp av banemateriell, samt andre nødvendigheter til drift og vedlikehold.
  • Vedlikehold og oppdatering av Liertk.no
  • Markedsføring via facebook og instagram av klubbens aktiviteter.

Runar Andersen

Økonomisansvarlig
andersenrunar5@gmail.com

 • Roller
  • Tilgang til bankkonti.
  • Registering av innbetalinger av kontingent – oppdatere «medlems rollen» om alle innbetalinger løpende.
  • Betale fakturaer i tide, etter godkjennelse i fra Formann
  • Utsendelse av kontingent til medlemmer / løpende til nye medlemmer
  • Løpende oppdatering til styret om klubbens økonomiske status.
  • Årlig regnskap.

Håkon Duesund

Idrettsansvarlig
hakon.duesund@advdue.no

 • Roller
  • Utvikle kursprogram for medlemmer (betalte / ikke betalte kurs) i alle aldre (barn, ungdom, voksne)
  • Sørge for nødvendig trenerressurser
  • Organiserer TFO. Sørge for fakturering sammen med kasserer.
  • Booke baner til trening
  • Sørge for at klubben har tilstrekkelig utstyr til trening tilgjengelig på klubbhus, samt innkjøp av dette.
  • Deltakelse på turneringer for barn og ungdom (påmelding, organisering, informasjon etc).
  • Informasjon til klubbens medlemmer om kurs/trening/turneringstilbud via mail og nettsider)

Espen Moe

Medlemsansvarlig
moeespen@live.no

 • Roller
  • Registrering av betalende medlemmer, samt oppdatering av Matchi.
  • Ajourhold av Matchi (utmeldte medlemmer)
  • Aktivisering / de-aktivisering av adgangsbrikker.
  • Adgangskontroll (kontakt med Låsegruppen).
  • Ajourhold av totale antall medlemmer i Matchi.
  • Utlevering av adgangsbrikker til nye medlemmer.
  • Brikketilgang for «timebestillinger» for timebestillinger (kodeboks).

Bård Bakken

Sponsorer / legater
bard.bakken@viadoc.no

 • Roller
  • Søke på alle tilgjengelig fond / legater.
  • Søke på stønader i fra Lier Kommune.
  • Sørge får at alle inntektsgivende avtaler optimaliseres med kommunikasjon til medlemmer (Norsk Tipping, Flugger etc), samt skaffe flere.
  • Sponsor kontakt.
  • Sørge for at klubben får sponsormidler i fra lokalt næringsliv.

Dokumenter

vedtekter_liertk_2022.pdf